Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

20. listopadu 2015, 10:00 | V období od 2.1.2015 do 30.6.2015 bylo u zaměstnavatele ELOB systems s.r.o. v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 90 000 z Eropského sociálního fondu a rozpočtu české republiky v poměru 85/15%.

Přílohy: