Deklarace GDPR

V souvislosti s problematikou GDPR firma ELOB systems, s.r.o. IČ: 26878976, se sídlem: Pavlovická 2/38, 779 00  Olomouc deklaruje, že:

 

  1. pro realizaci zakázek shromažďuje informace spadající do kategorie obecné a organizační osobní údaje, citlivé osobní údaje neshromažďuje. Ke shromažďování těchto údajů není potřeba výslovný souhlas subjektů, neboť ten je dán uzavřením smlouvy (kalkulací, objednávkou).
  2. tato data jsou uchovávána v rámci evidence zakázek po dobu nezbytně nutnou, danou zvláštními zákonnými předpisy (zjm. zákony č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 262/2006 Sb., zákoník práce, č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu).
  3. u pravidelných zákazníků firmy jsou tato data umístěna také v poštovních klientech příslušných zaměstnanců a v evidenčním systému společnosti – na vyžádání klientů lze tato data aktualizovat či trvale odstranit.
  4. osobní a kontaktní údaje fyzických osob dále zpracováváme k marketingovým účelům a tato data dále neposkytujeme (s výjimkou oprávněných žádostí orgánů činných v trestním řízení či finanční správy).
  5. Osobní data třetích subjektů, která se mohou objevit v zakázkách, jež zadávají klienti ke zpracování u naší firmy, neshromažďujeme, jsou pouze součástí objednávek a po uplynutí zákonných skartačních lhůt jsou odstraňována.
  6. na všech úrovních firma dbá o ochranu těchto údajů – přistupují k nim pouze zaměstnanci, kteří jsou v tomto ohledu instruováni a jejich přístup k nim je monitorován. Záloha dat probíhá výhradně v zabezpečeném cloudovém prostoru.

 

 

V Olomouci, dne 25. 5. 2018